St.Gemengd Platform van Bewoners
Is begonnen in november 2005 als Gehandicapten Platform De
Baarsjes en op 29 maart 2006 hebben wij een stichting opgericht.
St.GPB vecht voor een toegankelijke wereld voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid heeft meer betekenissen dan enkel een gebouw binnen te gaan of een invalidentoilet te kunnen vinden. Gelijkwaardig door een deur betekent ook meer dan een goede ingang maken naar een gebouw. In 2010 hebben wij onze naam en statuten veranderd. De naam is veranderd van St. Gehandicapten Platform De Baarsjes in Stichting Gemengd Platform van Bewoners.

I
n de statuten is er in de doelstelling bevordering van de sociale cohesie en een inclusief beleid voor iedereen toegevoegd. De Baarsjes bestaat niet meer en door het predicaat "gehandicapten" te gebruiken plaats je jezelf buiten de"normale"samenleving. Meer en meer merken wij een "wij-zij" verhouding: - wij zijn duur in gebruik (hebben allerlei kostbare voorzieningen nodig); - wij kunnen geen normaal werk doen omdat we altijd moe of ziek zijn; - wij kunnen geen normale school bezoeken omdat wij daar te dom voor zijn; - als zij met ons praten moeten zij dat doen in simpel Nederlands anders kunnen wij dat niet verstaan of begrijpen.

St.GPB zet zich in voor alle bewoners ongeacht komaf, leeftijd, met-zonder beperking. Wij streven naar een samenleving waar activiteiten, cursussen, scholen en de reguliere werkvloer open en toegankelijk zijn voor iedereen met een paar kleine aanpassingen daar waar nodig. Als wij contact hebben met andere organisaties willen wij dat doen als volwaardig meedenkende partner, zonder dat wij eerst de obstakels van hun vooroordelen weg moeten nemen. Onze naam en statuten- verandering weerspiegelt onze idealen.

Gillian Ford
Voorzitter
]
]
''''''''''